Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği

GÖR-BİL

Tüm Projeler

GÖR-BİL

Detaylar için tıklayınız.

PROJENİN ADI :
GÖR-BİL (Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Platformu) Projesi
PROJENİN KONUSU :
 • Görme engelli öğrencilerin bilgiye erişimi ve sosyal katılımı.
 • Toplumun farklı kesimleri arasında karşılıklı işbirliği ve etkileşimin arttırılması.
PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ :
14 Eylül 2015
PROJENİN BİTİŞ TARİHİ :
30 Haziran 2016
PROJENİN GENEL AMACI :
 • Görme engelli ve görmede güçlük çeken öğrencilerin bilgiye erişimde yaşadıkları sorunlar hakkında toplum ve eğitim kurumları nezdinde farkındalık oluşturmak,
 • Görme engelli öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Görme engelliler dışında, halen eğitim kurumlarında öğrenci olan geleceğin eğitimcisi, idarecisi ve meslek sahibi olacak gençlerde bu farkındalığın yerleşik kültür haline dönüşmesine, katkıda bulunmaktır.
PROJENİN ÖZEL AMACI :
 • M.Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği tarafından proje süresince, Antalya Bölgesinde halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenimleri devam eden 6-17 yaş grubu gören ve görme engelli öğrencilerden oluşan bir sosyal platform oluşturmak.
 • Oluşturulacak bu platform bünyesinde yapılacak faaliyetler ile; görmeyen öğrenciler için bilgiye erişim imkân ve kapasitesini artırmak,
 • Gören öğrenciler için farkındalık ve bilinç artışı sağlamak,
 • Her iki grup arasında sosyal iletişim ve işbirliği kapasitesini artırmaktır.
MEVCUT DURUM, PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEF KİTLESİ:
Kaynaştırma yoluyla eğitim”; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yön. Md:23). Ülkemizde kaynaştırılmış eğitim önce lise öğrenimi uygulamalarıyla başlamış, daha sonra bu uygulamalar ilkokul düzeyine kadar inmiştir. Ancak kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmenler henüz yeterli bilgi, donanım ve deneyime sahip değildirler. Ders araçları öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılamamaktadır. Dolayısıyla ders başarısında istenilen seviyeye ulaşmada güçlükler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra Görme engelli öğrencilerin dersleri ile ilgili bilgi kaynaklarına erişimleri gönüllü çalışmalar çerçevesinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Fakat bu da ihtiyacı yeterli seviyede karşılayamamaktadır.
Ayrıca, görme engelli bireylerle toplumun diğer kesimleri arasında iletişimin ve farkındalığın yetersiz oluşu nedeniyle, görme engelli bireylerle ilgili sorunlar hakkında toplum ve ilgili kurumlar nezdinde farkındalık oluşturacak; devletin kurumları tarafından yeni çözümler ve düzenlemeler oluşturulmasına katkıda bulunacak kalıcı, sürdürülebilir ve etkili çözümler içeren proje ve fikirler yeterli düzeyde üretilememektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 NKA (Nüfus Konut Araştırması) verilerine göre, Türkiye genelinde görmeye yardımcı araç kullanmasına rağmen görmekte zorlandığını belirtenler dâhil, 1,039,000- görme engelli ve görmede güçlük çeken birey bulunmaktadır. Görme engelli nüfusun yaklaşık % 10' u ilköğretim çağındaki öğrencilerden oluşmaktadır.
D.İ.E. ' nin 2002 yılında gerçekleştirmiş olduğu "Türkiye Özürlüler Araştırması" verilerine göre; Braille, sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması, görme engellilerle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması konularından şikâyetçi olanların sayısı, toplam görme engelli nüfusun % 38,34' üne tekabül etmektedir. Yani her 10 görme engelliden yaklaşık 4' ü bilgi kaynak ve teknolojilerine erişemediğini ve bu konuda sorun yaşadığını bildirmektedir. Bu araştırma, görme engelli bireylerin bilgiye erişim ve sosyal iletişimlerinin halen yeterli düzeyde sağlanamadığını göstermektedir.
Bir Devletin tüm vatandaşlarının hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm sosyal haklardan eşit biçimde faydalanabilmeleri anayasal bir zorunluluktur. Ayrıca 28 Eylül 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından İmzalanan Engelli Hakları Sözleşmesinde;
 • Engellilerin internet dâhil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimlerinin teşvik edilmesi,
 • Engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması,
 • Engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dâhil bilgiye ve iletişime, erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri alınması taraf devletlerin sorumlulukları arasında ifade edilmektedir.
Bu gerekçelerle hazırladığımız projemiz ile ;
 • Görme engelli ve görmede güçlük çeken öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunulması,
 • Görme engelli öğrencilerin bilgiye erişimde yaşadıkları sorunlar hakkında toplum ve eğitim kurumları nezdinde farkındalık oluşturulması,
 • Görme engelliler dışında, halen eğitim kurumlarında öğrenci olan geleceğin eğitimcisi, idarecisi ve meslek sahibi olacak gençlerde bu farkındalığın yerleşik kültür haline dönüşmesi
 • Devletimizin engellilerin eğitimi ile ilgili politikasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenime devam eden 6-17 yaş grubu 47 gören ve 47 görme engelli öğrenci ile birlikte sosyal iletişim platformu oluşturacaklardır.
 
PROJENİN HEDEFLERİ :
M.Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği tarafından 10 ay içinde, Antalya Bölgesinde halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda;
 • "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenimleri devam eden 6-17 yaş grubu 47 gören ve 47 görme engelli (27 Erkek, 20 Kız)  öğrenciden oluşturulacak bir sosyal platform kurmak.
Bu platform bünyesinde bir araya gelecek öğrenciler arasında haftada 1 gün düzenlenecek buluşmalarla ortaklaşa düzenlenecek sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle;
 • Görmeyen öğrenciler için bilgiye erişim imkan ve kapasitesini artırmak,
 • Gören öğrenciler için farkındalık ve bilinç artışı sağlamak,
 • Farklı kesimlerden bu iki grup arasında uzlaşı, işbirliği, empati ve sosyal iletişimi temin etmek.
 • "Engelsiz Bilişim ve GÖR-BİL" konulu paneller düzenleyerek, konunun uzmanları ile görme engellileri ve konuyla ilgili çalışmaları ile bilinen STK ve kurumları bir araya getirmek.
 • Antalya genelinde farkındalık ve görme engellilerin bilgiye erişimleriyle ilgili sorunların çözümüne yönelik işbirliği ortamıoluşturmaktır.
PROJE PAYDAŞLARI :
 • Mehmet Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği (Koordinatör)
 • Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ( İşbirliği )
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ( işbirliği)
 • Kepez Belediyesi (İşbirliği)
 • Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( İşbirliği)
 • M.Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( İşbirliği)
 • K.Altı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İşbirliği)
 • Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Destek Birimi (İşbirliği)
 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANA VE ALT FAALİYETLER
 
 
1. GÖRME ENGELLİLER BİLGİ VE İLTİŞİM PLATFORMUNUN OLUŞTURULMASI
 
 
1.1. Proje Tanıtım Toplantıları ve Platform Üyelik Kayıtlarının Yapılması
 
 
1.2. Platform Üyeleri Arasında İletişim Ağı Oluşturulması
 
 
1.3. Proje Üyeleri Arasında Katılım Anketi Yapılması
 
2. GÖR-BİL BULUŞMALARI
 
 
2.1.Haftalık Etüt Buluşmaları
 
 
2.2. Aylık Sosyal Aktivite Buluşmaları
 
   
2.2.1 Betimlemeli Sinema Etkinliği Buluşmaları
 
   
2.2.3 Doğa Yürüyüşü Buluşmaları
 
   
2.2.4 Betimlemeli Spor Müsabakaları İzleme Etkinliği Buluşmaları
 
   
2.2.5 Kültürel Gezi ve Ziyaret Etkinliği Buluşmaları (Çanakkale, Edirne, İstanbul, Elmalı/Antalya)
 
3. ENGELSİZ EĞİTİM VE GÖRBİL PANELİ
 
4. GÖRME ENGELLİLER YILSONU KARNE DAĞITIM VE MEZUNİYET TÖRENİ
 
 
4.1. Yıl Sonu Karne Töreni ve Kapanış Galası Hazırlıkları
 
 
4.2 Yıl Sonu Karne Töreni ve Kapanış Galası
 
5. TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ
 
6. YÖNETİM - İZLEME - DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNİN YAPILMASI
 
 
6.1. Proje Başlangıcı İlk Koordinasyon Toplantısı
 
 
6.2. Proje Ortası İzleme Toplantısı
 
 
6.3. Proje Bitişi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

KATEGORİDEKİ DİĞER PROJELER

SivilAnT® Antalya Sivil Platformu

 Antalya yerelinde 17 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından oluşturulan SivilAnT® Antalya Sivil Platformu proje bilgilendirme, hazırlık ve koordinasyon toplantısı Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
        İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürümüz Süleyman UYSAL’ın Başkanlık ettiği toplantıya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Antalya Temsilcisi Selman ÇETİN, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen ERKAZANCI, Antalya Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahtiyar SİDEL, Akdeniz Üniversitesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN, Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zuhal GÖK DEMİR, Antalya Bilim Üniversitesi Öğrt. Üyesi Ali Cem BAŞARIR, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt YENİ ve Antalya yerelinde Farklı kesimleri temsil eden 12 STK temsilcisi iştirak ettiler.
        Toplantıda SivilAnT® amaç ve hedefleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

DEVAMI

GÖR-BİL Portal Projesi

1.PROJE ADI:
Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı Projesi.
2.PROJENİN GENEL HEDEFİ:
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Bilgi teknolojilerinin süratle geliştiği günümüzde, görme engellilerin diğer insanlar gibi bu gelişmeye ayak uydurabilmelerini ve bilgiye kolay erişmelerinin sağlanması, görme engellilerin sosyokültürel gelişimleri ve kariyer kazanmalarına katkıda bulunulmasıdır
3. PROJENİN AMACI:
Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Bünyesinde kurulacak Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı elektronik alt yapısı sayesinde, görme engellilerin her türlü sosyal ve kültürel sesli ve taranmış materyale en hızlı ve en kolay teknolojik yöntemlerle ulaşmalarını sağlamak.
Görme engelliler yararına Türkiye çapında çeşitli devlet, üniversite ve vakıf kütüphaneleri imkanları ile üretilen sesli materyallerin eşgüdümlü olarak ortak bir havuzda toplanmasını sağlamak.
4.PROJENİN KONUSU:
1. Sesli Kütüphane Portal Özelliği:
Mevcut sesli kütüphaneler sadece kendi ürettikleri sesli materyalleri paylaşıma açmaktadırlar. Öngördüğümüz projede ise oluşturulacak portal özelliği sayesinde, öncelikle devlet kütüphaneleri olmak üzere kendi alt yapı imkanları ile sesli kitap üreten kütüphanelere sağlanacak bir yönetici ara yüzü vasıtasıyla sisteme sesli materyal yüklenebilecektir. Böylece daha kısa zamanda daha çok sesli kitap üretimi sağlanmış olacaktır. Bu uygulama şu an hiçbir sesli kütüphanede mevcut değildir.
2. Tablet ve Akıllı Telefon Uygulaması:
Portala bağlı olarak geliştirilecek bir akıllı telefon / tablet uygulaması sayesinde üye okuyucu ve görme engelliler sesli kütüphaneye daha kolay erişebileceklerdir. Akıllı telefon ve tabletlerin görme engelliler tarafından da yoğun olarak kullanıldığı günümüzde bu uygulama projemize ayrıcalık sağlamaktadır.
3. Gönüllü Okuyucu İnteraktif Kitap Seslendirme Talebi:
Portala üye gönüllü okuyucular kendi ortamlarında seslendirdikleri ya da seslendirmek istedikleri kitapları portal yönetimine interaktif olarak iletebileceklerdir. Portal yönetiminin talebi değerlendirmesini müteakip onaylandığı takdirde ilgili kitap “okunmakta olan kitaplar” listesine dahil edilecektir.
4. Ana Sayfa Sadeliği (Kullanım Kolaylığı):
Görme engelliler Windows – Eyes ve Jaws gibi seslendirme programları sayesinde normal görenler gibi bilgisayar kullanabilmektedirler. Söz konusu programlar ekranda gördüğü linkli satırları seslendirmek suretiyle çalışmaktadır. Bu nedenle site içerisinde görme engelli için ilk etapta gerekli linklerin dışında başka linklerin de bulunması ses karmaşasına yol açmakta; görme engellinin asıl ulaşmak istediği noktaya erişimini zorlaştırmaktadır. Mevcut sesli kütüphanelerde bu probleme çoğunlukla rastlanmaktadır. Projemizin öngördüğü portalda öncelikle görme engellinin ihtiyacı olan linkler ön planda olacak ve bir yazılım sayesinde sadece üzerine tıklama yapıldığı zaman link içeriği seslendirilecektir. Bu da erişim ve kullanımı son derece kolay hale getirecektir.
5. Diğer Üyelerle Online Haberleşme (Sosyal İletişim): 
Mevcut sesli kütüphanelerde; site aktörü olarak adlandırılan Site Yöneticisi – Gönüllü Okuyucu – Görme Engelli Üye grupları birbirleri arasında talep ve görüş paylaşımlarını ancak telefon ya da elektronik posta yoluyla yapabilmektedirler. Bu uygulamalar; görme engellilerin sosyalleşme ihtiyaçlarına yeterince katkıda bulunmamaktadır.
Projemizde ise; portala üye olan bir görme engelli, Portal Yöneticisi ile veya dinlediği kitabı seslendiren Gönüllü ile ya da aynı kitabı daha önce okumuş olan diğer görme engelliler ile online olarak da iletişime geçebilecek; görüş, öneri ve taleplerini daha hızlı ve daha etkin olarak iletmekle beraber sosyal bir iletişim ağına da sahip olacaktır.
6. Gönüllü Okuyucu Üye İçin Ses Dosyası Yükleme İmkanı :
Mevcut Sesli kütüphanelerde gönüllü okuyucu olabilmek için gönüllü okuyucunun belli vakitlerde stüdyoya gelip kayıt bırakması gerekmektedir. Bu da sesli kitap üretim hızını düşürmekte, bilhassa acil seslendirilmesi gereken ders kitaplarının seslendirilerek görme engellilere ulaştırma süresini uzatmaktadır.  
Projemizde ise; gönüllü okuyucu olmak isteyen kişiler portala üye olmalarını müteakip ses kayıt için kullanacakları programı basit bir web ara yüzü sayesinde kendi bilgisayarlarına indirebilecekler ve bu program sayesinde kendi ortamlarında yaptıkları kayıtları site üzerinden yöneticiye ulaştırabileceklerdir. Yüklenen sesli materyaller Portal Yöneticisi tarafından uygunluğu denetlenerek onayını müteakip görme engellilerin paylaşımına sunulacaktır. Bu sayede sesli kitap üretim süreci daha kısa zamanda sonuçlanmış olacaktır. Bu uygulama; çeşitli eğitim kademelerinde eğitim gören görme engelli öğrencilerin ders ve sınav hazırlık çalışmaları gibi aciliyet arz eden ihtiyaçlarını karşılama açısından son derece önemlidir.
7. İnteraktif Dinleyici Yorumu Ekleyebilme :
Projemizde; mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde bulunmayan, okunmuş kitaplara ilişkin dinleyici yorumu ekleme özelliği sayesinde sağlanacak eleştiri ve tavsiyelerle daha kaliteli sesli materyal oluşturulması öngörülmektedir. Böylece, görme engelli üyeler siteden indirmek istedikleri kitabı indirmeden önce kitabın okuma kalitesi, içeriği gibi hususlarda daha önce yapılmış yorumları inceleyerek fikir sahibi olabilecektir.
8. Güncel Sesli Dergi :
Mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde güncel olarak takip edilebilecek bir sesli dergi çalışması bulunmamaktadır.
Öngördüğümüz projede görme engellilerin güncel olayları takip etmelerini sağlayacak ve belli periyotlarda yayımlanacak bir sesli dergi çalışması bulunmaktadır. Sesli derginin oluşumuna; sesli kütüphane  portalına dahil olan kütüphaneler ürettikleri materyallerle katkı sağlayabileceklerdir. Bu suretle zengin ve güncel bir sesli dergi içeriği sağlanmış olacaktır. Bu çalışmanın; görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimi açısından son derece faydalı olacağı öngörülmektedir.
5.PROJENİN GEREKÇESİ:
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’sini oluşturan engelli nüfusun yaklaşık %5’ini de görme engelliler oluşturmaktadır.
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Kaynaştırılmış eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinin ön plana çıktığı günümüzde, görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimleri ile kariyer kazanımları açısından bilgiye erişimleri her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu ihtiyaca; ancak yukarda özellikleri arz edilen bir sesli kütüphane portalı etkili, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm sunacaktır.

DEVAMI

Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Beyaz Baston Görme Engeliler Derneği
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği
Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü

Foto Galeri

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 • 23 Nisan Çoşkusu
 • 2017 Karne Törenimiz
 • Kurumsal

Dil Aracı