Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği

Sporda Bizde Varız

Tüm Projeler

Sporda Bizde Varız

Proje Detayları için tıklayınız.

1.1. Projenin Adı
Sporda Biz de Varız
1.2. Projenin Uygulanacağı Yer /Yerler
Antalya
1.3. Proje Süresi
12 (Onİki) Ay
1.4. Amaçları
M. Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Tarafından hazırlanan “Sporda Biz de Varız” Projesi,     12-29 yaş görme engelli kız ve erkek gençlerimizin;
  • Fiziki engellerini aşarak spor yapabilme öz güvenlerini kazandırmak. 
  • Sporu sevdirmek ve sportif faaliyetler ile rehabilitasyonlarını sağlamak.
  • Toplum nezdinde görme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak ,
  • Karşılıklı hoş görü ve dayanışma ile takım ruhunu geliştirmelerini ve kendilerini ifade kabiliyeti kazanmalarını sağlamak.
  • Görme engelli gençlerin sportif faaliyetlere ve müsabakalara daha çok katılımlarını sağlamak,
  • Sporda etik değerleri kazanmalarını sağlamak amacıyla,
Görme engelli gençlerimizin özel eğitimlerle uygulanabilen 6 spor dalında eğitim, anterenman ve müsabakalara katılmalarını sağlamak üzere planlanmıştır.
Söz konusu spor dalları;
12 Görme Engelli Öğrenci ile Goalball (6 Kız, 6 Erkek)
10 Görme Engelli Öğrenci ile Yüzme ( 5 Kız  5 Erkek )
10 Görme Engelli Öğrenci ile Satranç ( 5 Kız 5 Erkek )
12 Görme Engelli Öğrenci ile Judo ( 6 Kız 6 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile Atletizm ( 3 Kız 5 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile B1 Futbol ( 8 Erkek )
Takımları oluşturarak, 25 Kız , 35 Erkek  olmak üzere toplam 60 görme engelli genç için 12 ay süreyle bu dallarda profesyonel eğitim ve rehabilitasyon desteği verilerek sporda yaşadıkları dezavantajlı durumun giderilmesine katkı sağlanacaktır.
1.5. Proje  Özeti
“Sporda Biz de Varız” Projesi, 12-29 yaş görme engelli kız ve erkek gençlerimize fiziki engellerini aşarak spor yapabilme öz güvenlerini kazanadırmak,  sportif faaliyetler ile rehabilitasyonlarını sağlamak, görme engelli gençlere sporu sevdirmek ve toplum nezdinde görme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak , Görme engelli gençlerin karşılıklı hoş görü ve dayanışma ile takım ruhunu geliştirmelerine, kendilerini ifade kabiliyeti kazanmalarına ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlamak, görme engelli gençlerin sportif faaliyetlere ve müsabakalara katılımlarını ve sporda etik değerleri kazanmalarını sağlamak amacıyla;
Görme engelli gençlerimizin 6 spor dalında eğitim , antrenman ve müsabakalara katılmalarını sağlamak üzere ilgili dallarda Takımlar oluşturularak, 25 Kız , 35 Erkek  olmak üzere toplam 60 görme engelli gence 12 ay süreyle bu dallarda profesyonel eğitim ve rehabilitasyon desteği verilecek ve sporda yaşadıkları dezavantajlı durumun giderilmesine katkı sağlanacaktır.
1.6. Planlanan Faaliyetler
1.6.1. Görme Engelli Gençlerden 6 Spor Dalında Takımların Oluşturulması
12 Görme Engelli Öğrenci ile Goalball (6 Kız, 6 Erkek)
10 Görme Engelli Öğrenci ile Yüzme ( 5 Kız  5 Erkek )
10 Görme Engelli Öğrenci ile Satranç ( 5 Kız 5 Erkek )
12 Görme Engelli Öğrenci ile Judo ( 6 Kız 6 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile Atletizm ( 3 Kız 5 Erkek )
8 Görme Engelli Öğrenci ile B1 Futbol ( 8 Erkek )
Olmak üzere 25 kız, 35 erkek görme engelli gencin dahil olduğu 6 spor dalında 12 takım kurulacaktır.
1.6.2. Gerekli Donanım ve Ekipmanların Hazırlanması
Goalbol, Yüzme, Satranç, Judo, Atletizm ve B1 Futbol dallarında oluşturulan takımların antrenman ve müsabakalarda kullanacakları dalların ihtiyaçlarına göre tespit edilmiş proje ekinde l ayrıntıları listelenen eşofman, forma, ayakkabı ve diğer gerekli donanımlar tedarik edilecektir.
1.6.3. Antrenmanların yapılacağı mekânların kiralanması
Her spor dalının niteliğine uygun olarak;
Goalbol için; Haftada 4 gün toplam 8 saat kapalı spor salonu,
Yüzme için; Haftada 2 gün toplam 4 saat kapalı yüzme havuzu,
Judo için; Haftada 3 gün toplam 6 saat kapalı spor salonu,
Atletizm için; Haftada 4 gün toplam 8 saat atletizm sahası,
B1 Futbol için; Haftada 3 gün toplam 6 saat kapalı halı saha, kiralanacaktır.
Satranç çalışmaları Haftada 3 gün toplam 6 saat olarak Derneğimiz binasında yapılacağından her hangi bir yer kiralaması yapılmayacaktır.
1.6.4. İlgili Spor Dallarında Eğiticilerin Belirlenmesi ve Antrenmanların Uygulanması
Görme engellilerin özel eğitim alarak yapabildikleri spor dallarından olan Goalbol, Yüzme, Satranç, Judo, Atletizm ve B1 Futbol dallarında oluşturulan görme engelli kız ve erkek takımlarına ilgili dallarda eğitim verebilecek eğitici lisansına sahip profesyonel 6 eğitici temin edilerek 12 ay süre ile haftalık olarak planlanan antrenmanlarla bu takımları müsabakalara hazırlamaları sağlanacaktır.
1.6.5. Görme Engelli Sporcuların Antrenman ve Müsabakalara Ulaşımlarının sağlanması
Proje süresince, Görme Engelli gençlerin haftalık olarak planlanan antrenmanların yapılacağı bölgelere şehir içi ulaşımları Derneğimize ait 2 adet Minibüs ile sağlanacaktır. Bu araçların yakıt giderleri proje kapsamında bütçeye dâhil edilmiştir.
Ayrıca, 12 aylık proje süresince, Görme Engelli Spor Federasyonu tarafından planlanan takvime göre, Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir, K.Maraş, Konya, Malatya, Ordu ve Antalya’ da ilgili spor dallarından düzenlenecek Müsabakalara Görme Engelli gençlerin, profesyonel çalıştırıcı ve proje koordinatörü refakatinde ulaşım ve konaklama faaliyetleri planlanarak müsabakalara katılımları sağlanacaktır.
1.6.6. Yönetim, İzleme, Değerlendirme ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
Projemizin yürütülmesi için Proje Koordinatörü Başkanlığında belli dönemlerde koordinasyon, izleme, değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyetler gözden geçirilecek, gerekli hatırlatmalar yapılarak olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilecek ve görme engelli gençlerin projeden azami oranda faydalanmaları sağlanacaktır.
Projemizin görünürlüğünün artması, görme engelli gençlerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere kamuoyuna proje ile ilgili her türlü gelişmeyi duyurmak amacıyla internet web sayfasının hazırlanması, sosyal medya araçlarının etkin kullanılması, üzerinde Antalya Büyük Şehir Belediyesi logosu ile projemizin isminin yer aldığı afiş, branda, broşür, kalem, kapaklı bloknot, masa saati, kupa gibi tanıtım ve promosyon malzemelerinin hazırlanması, derneğimiz spor kulübü için tabela ve kırlangıçların yaptırılması ve bu sayede halka duyuruların yapılması ve farkındalığın artırılması sağlanacaktır.

KATEGORİDEKİ DİĞER PROJELER

SivilAnT® Antalya Sivil Platformu

 Antalya yerelinde 17 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından oluşturulan SivilAnT® Antalya Sivil Platformu proje bilgilendirme, hazırlık ve koordinasyon toplantısı Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
        İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürümüz Süleyman UYSAL’ın Başkanlık ettiği toplantıya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Antalya Temsilcisi Selman ÇETİN, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen ERKAZANCI, Antalya Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahtiyar SİDEL, Akdeniz Üniversitesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN, Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zuhal GÖK DEMİR, Antalya Bilim Üniversitesi Öğrt. Üyesi Ali Cem BAŞARIR, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt YENİ ve Antalya yerelinde Farklı kesimleri temsil eden 12 STK temsilcisi iştirak ettiler.
        Toplantıda SivilAnT® amaç ve hedefleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

DEVAMI

GÖR-BİL Portal Projesi

1.PROJE ADI:
Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı Projesi.
2.PROJENİN GENEL HEDEFİ:
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Bilgi teknolojilerinin süratle geliştiği günümüzde, görme engellilerin diğer insanlar gibi bu gelişmeye ayak uydurabilmelerini ve bilgiye kolay erişmelerinin sağlanması, görme engellilerin sosyokültürel gelişimleri ve kariyer kazanmalarına katkıda bulunulmasıdır
3. PROJENİN AMACI:
Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Bünyesinde kurulacak Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Portalı elektronik alt yapısı sayesinde, görme engellilerin her türlü sosyal ve kültürel sesli ve taranmış materyale en hızlı ve en kolay teknolojik yöntemlerle ulaşmalarını sağlamak.
Görme engelliler yararına Türkiye çapında çeşitli devlet, üniversite ve vakıf kütüphaneleri imkanları ile üretilen sesli materyallerin eşgüdümlü olarak ortak bir havuzda toplanmasını sağlamak.
4.PROJENİN KONUSU:
1. Sesli Kütüphane Portal Özelliği:
Mevcut sesli kütüphaneler sadece kendi ürettikleri sesli materyalleri paylaşıma açmaktadırlar. Öngördüğümüz projede ise oluşturulacak portal özelliği sayesinde, öncelikle devlet kütüphaneleri olmak üzere kendi alt yapı imkanları ile sesli kitap üreten kütüphanelere sağlanacak bir yönetici ara yüzü vasıtasıyla sisteme sesli materyal yüklenebilecektir. Böylece daha kısa zamanda daha çok sesli kitap üretimi sağlanmış olacaktır. Bu uygulama şu an hiçbir sesli kütüphanede mevcut değildir.
2. Tablet ve Akıllı Telefon Uygulaması:
Portala bağlı olarak geliştirilecek bir akıllı telefon / tablet uygulaması sayesinde üye okuyucu ve görme engelliler sesli kütüphaneye daha kolay erişebileceklerdir. Akıllı telefon ve tabletlerin görme engelliler tarafından da yoğun olarak kullanıldığı günümüzde bu uygulama projemize ayrıcalık sağlamaktadır.
3. Gönüllü Okuyucu İnteraktif Kitap Seslendirme Talebi:
Portala üye gönüllü okuyucular kendi ortamlarında seslendirdikleri ya da seslendirmek istedikleri kitapları portal yönetimine interaktif olarak iletebileceklerdir. Portal yönetiminin talebi değerlendirmesini müteakip onaylandığı takdirde ilgili kitap “okunmakta olan kitaplar” listesine dahil edilecektir.
4. Ana Sayfa Sadeliği (Kullanım Kolaylığı):
Görme engelliler Windows – Eyes ve Jaws gibi seslendirme programları sayesinde normal görenler gibi bilgisayar kullanabilmektedirler. Söz konusu programlar ekranda gördüğü linkli satırları seslendirmek suretiyle çalışmaktadır. Bu nedenle site içerisinde görme engelli için ilk etapta gerekli linklerin dışında başka linklerin de bulunması ses karmaşasına yol açmakta; görme engellinin asıl ulaşmak istediği noktaya erişimini zorlaştırmaktadır. Mevcut sesli kütüphanelerde bu probleme çoğunlukla rastlanmaktadır. Projemizin öngördüğü portalda öncelikle görme engellinin ihtiyacı olan linkler ön planda olacak ve bir yazılım sayesinde sadece üzerine tıklama yapıldığı zaman link içeriği seslendirilecektir. Bu da erişim ve kullanımı son derece kolay hale getirecektir.
5. Diğer Üyelerle Online Haberleşme (Sosyal İletişim): 
Mevcut sesli kütüphanelerde; site aktörü olarak adlandırılan Site Yöneticisi – Gönüllü Okuyucu – Görme Engelli Üye grupları birbirleri arasında talep ve görüş paylaşımlarını ancak telefon ya da elektronik posta yoluyla yapabilmektedirler. Bu uygulamalar; görme engellilerin sosyalleşme ihtiyaçlarına yeterince katkıda bulunmamaktadır.
Projemizde ise; portala üye olan bir görme engelli, Portal Yöneticisi ile veya dinlediği kitabı seslendiren Gönüllü ile ya da aynı kitabı daha önce okumuş olan diğer görme engelliler ile online olarak da iletişime geçebilecek; görüş, öneri ve taleplerini daha hızlı ve daha etkin olarak iletmekle beraber sosyal bir iletişim ağına da sahip olacaktır.
6. Gönüllü Okuyucu Üye İçin Ses Dosyası Yükleme İmkanı :
Mevcut Sesli kütüphanelerde gönüllü okuyucu olabilmek için gönüllü okuyucunun belli vakitlerde stüdyoya gelip kayıt bırakması gerekmektedir. Bu da sesli kitap üretim hızını düşürmekte, bilhassa acil seslendirilmesi gereken ders kitaplarının seslendirilerek görme engellilere ulaştırma süresini uzatmaktadır.  
Projemizde ise; gönüllü okuyucu olmak isteyen kişiler portala üye olmalarını müteakip ses kayıt için kullanacakları programı basit bir web ara yüzü sayesinde kendi bilgisayarlarına indirebilecekler ve bu program sayesinde kendi ortamlarında yaptıkları kayıtları site üzerinden yöneticiye ulaştırabileceklerdir. Yüklenen sesli materyaller Portal Yöneticisi tarafından uygunluğu denetlenerek onayını müteakip görme engellilerin paylaşımına sunulacaktır. Bu sayede sesli kitap üretim süreci daha kısa zamanda sonuçlanmış olacaktır. Bu uygulama; çeşitli eğitim kademelerinde eğitim gören görme engelli öğrencilerin ders ve sınav hazırlık çalışmaları gibi aciliyet arz eden ihtiyaçlarını karşılama açısından son derece önemlidir.
7. İnteraktif Dinleyici Yorumu Ekleyebilme :
Projemizde; mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde bulunmayan, okunmuş kitaplara ilişkin dinleyici yorumu ekleme özelliği sayesinde sağlanacak eleştiri ve tavsiyelerle daha kaliteli sesli materyal oluşturulması öngörülmektedir. Böylece, görme engelli üyeler siteden indirmek istedikleri kitabı indirmeden önce kitabın okuma kalitesi, içeriği gibi hususlarda daha önce yapılmış yorumları inceleyerek fikir sahibi olabilecektir.
8. Güncel Sesli Dergi :
Mevcut sesli kütüphanelerin hiç birinde güncel olarak takip edilebilecek bir sesli dergi çalışması bulunmamaktadır.
Öngördüğümüz projede görme engellilerin güncel olayları takip etmelerini sağlayacak ve belli periyotlarda yayımlanacak bir sesli dergi çalışması bulunmaktadır. Sesli derginin oluşumuna; sesli kütüphane  portalına dahil olan kütüphaneler ürettikleri materyallerle katkı sağlayabileceklerdir. Bu suretle zengin ve güncel bir sesli dergi içeriği sağlanmış olacaktır. Bu çalışmanın; görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimi açısından son derece faydalı olacağı öngörülmektedir.
5.PROJENİN GEREKÇESİ:
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’sini oluşturan engelli nüfusun yaklaşık %5’ini de görme engelliler oluşturmaktadır.
Görme engelliler, diğer engelli gruplara kıyasla sosyalleşmeleri ve bilgiye erişimleri daha zor bir engelli grubudur. Kaynaştırılmış eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinin ön plana çıktığı günümüzde, görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimleri ile kariyer kazanımları açısından bilgiye erişimleri her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu ihtiyaca; ancak yukarda özellikleri arz edilen bir sesli kütüphane portalı etkili, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm sunacaktır.

DEVAMI

Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Beyaz Baston Görme Engeliler Derneği
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği
Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü

Foto Galeri

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 23 Nisan Çoşkusu
  • 2017 Karne Törenimiz
  • Kurumsal

Dil Aracı