06.11.2022 TARİHLİ 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. Genel Kurulu yönetmek üzere divan başkanı, divan üyesi ve divan kâtibi seçilmesi.
 4. Yönetim Kurulunun 2019-2022 faaliyet raporunun okunup izletilerek Genel Kurula sunulması ve ibra edilmesi.
 5. Denetim Kurulu raporları, mali gelir/gider çizelgelerinin genel kurula sunulması ve ibra edilmesi.
 6. 2022-2025 yılları arasında derneğin ihtiyacı olması halinde taşınmaz mal satın alma ve satma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması.
 7. Dernek tüzüğünde değişen maddelerin Genel Kurula sunulması ve oylanması.
 8. Bazı üyelerin üyeliklerine ilişkin durumunun görüşülmesi ve oylanması.
 9. Gizli oy açık tasnif 2022-2025 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi, listelerin sunulması ve oylanması.
 10. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin gelecek yapılacak çalışmalar ve gelişmeler hakkında Genel Kurula bilgilendirme yapılması.
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Kapanış.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.