Vizyonumuz ve Misyon

Misyonumuz:

Antalya’da yerleşik görme engellilerin sorunlarının çözümünde “kamu yararı” statüsünün gerektirdiği görevleri yapmak amacıyla,

Vizyonumuz:

Bir beyaz baston, bir çift göz anlayışıyla,

Stratejimiz:

Görme engellilerin görünürlüğünü artırmak,
Görme engelli bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
Görme engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak,
Politika oluşturma sürecinde kamu otoritesi ile yerel yönetimlere yardımcı olmak
suretiyle,

İlkelerimiz:

Erişilebilir, izlenebilir, çözüm odaklı olmak kaydıyla,

Değerlerimiz:

Katılımcı, özverili bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmektedir.

“Her Beyaz Baston Bir Çift Gözdür Aslında”